Zorgboeren gezocht in Zuid-Holland

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland zoekt in haar regio met spoed naar nieuwe zorgboerderijen.
In 2015 kende de organisatie een cliëntengroei van maar liefst 32%!
Dat zorgt ervoor dat het nu soms moeilijk is om snel een plek te vinden voor kinderen en volwassenen,
die op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding of onderdak voor langere tijd.
Met name voor jeugdzorg in de regio Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden is een tekort.
Er is vooral behoefte aan plekken voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met logeermogelijkheden in het weekend en in de vakanties.
Maar ook voor andere doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking of
mensen met een psychiatrische aandoening zijn meer zorgboerderijen gewenst.
Heeft u ook interesse om zorgboer te worden? Of heeft u vragen over het starten van een zorgboerderij ?
Stuur dan een e-mail naar: info@zbzh.nl of bel met Daan Iken: 06 – 53 40 00 90.