Provincie onderzoekt mogelijkheden containeroverslag regio Gouda

De provincie Zuid-Holland wil samen met gemeente Gouda, omliggende gemeenten en bedrijven verder onderzoek doen naar nut en noodzaak van een containeroverslag in de regio. GS hebben daarover een brief gestuurd naar de betrokkenen. Aanleiding is een eerste verkenning naar de mogelijkheden van Sluiseiland, waarbij kansen en zorgen in beeld zijn gebracht.

GS namen het initiatief voor de eerdere verkenning naar aanleiding van vragen van ondernemers in regio Gouda. Zij vroegen de provincie de coördinatie op zich te nemen bij het realiseren van een containeroverslag op Sluiseiland te Gouda. Daarop heeft onderzoeksbureau Sweco in opdracht van de provincie een verkenning uitgevoerd. Uit het rapport van Sweco blijkt dat er kansen zijn voor een dergelijke terminal, maar dat er ook zorgen leven in omgeving. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor geluid en drukte.

Zorgvuldig onderzoek
GS nemen zowel de kansen als zorgen serieus. Een keten van inlandse containerterminals kan de economische kracht van mainport Rotterdam versterken, vindt de provincie, en daarmee de economie in de regio. Dat staat ook beschreven in de Visie op Ruimte en Mobiliteit. GS willen vanuit haar beleidsambities en de soortgelijke ambities die gemeenten hebben, dan ook een vervolgstap zetten, maar vinden het te vroeg om door te pakken op het ontwikkelen van de locatie Sluiseiland. Er dienen volgens de provincie nog een groot aantal vragen te worden beantwoord. Bijvoorbeeld: hoe groot zijn de bedrijfseconomische voordelen van een terminal daadwerkelijk? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten? Wat betekent het voor de veiligheid en welke partners zijn nodig? En zijn er mogelijk andere locaties in de regio dan Sluiseiland die voor een goede containerafhandeling kunnen zorgen?

Advertisements

De provincie nodigt gemeenten Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en regio Midden-Holland uit om samen een onderzoek te beginnen om deze vragen te beantwoorden. Bedrijven is gevraagd de bedrijfseconomische gevolgen in kaart te brengen.