Alleen luisteren naar GoudaFM

Raadsonderzoek of raadsenquête naar Turfmarktkerkaffaire: dit zijn de verschillen

Gouda - De raadscommissie die in juli is aangesteld om onderzoeksmogelijkheden te verkennen voor de Turfmarktkerkaffaire is met een eerste aanzet gekomen. Zij ziet twee mogelijkheden om de affaire te onderzoeken: een raadsonderzoek of...

Bomen Gloriantplantsoen mogen tóch blijven staan

Gouda - Wel kappen, niet kappen, wel kappen… Een jaar lang heeft het touwtrekken geduurd. Maar met de stemming in de gemeenteraad vorige week lijkt het pleit nu beslecht: de drie beeldbepalende bomen aan...

Meer ruimte voor wonen, groen en energie: ontwerp omgevingsvisie Gouda klaar

Gouda - Het ontwerp van de Omgevingsvisie Gouda ligt ter inzage. In de Omgevingsvisie gaat het om de vraag hoe Gouda er in ruimtelijke opzicht in de toekomst uit ziet, welke fysieke ontwikkelingen we...

Financiële tekorten Zuidplas de komende jaren ingeperkt

Zuidplas lijkt erin te slagen om het aanvankelijke geraamde tekort in 2022, van 3,6 miljoen, terug te brengen tot een tekort van 2 miljoen. In 2025 is het oorspronkelijk geraamde tekort van 5 miljoen...

Hanneke Lugtenburg nieuwe rector Carmelcollege Gouda

Gouda – Carmelcollege Gouda heeft een nieuwe rector. Hanneke Lugtenburg (55) neemt per 1 januari 2022 het stokje over van rector a.i. Freek Polter, die tijdelijk waarneemt sinds Ank Brent met pensioen is gegaan. Hanneke...

Maak kennis met muziek en elkaar

Gouda – Op 23 oktober kun je voor maar vijf euro naar verschillende optredens in Cultuurhuis Garenspinnerij en So What! Festivla Deze activiteit maakt deel uit van Festivla, een uniek cultureel evenement. Het bestaat...

Advies over maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

Waddinxveen – De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe leggen een advies voor aan de colleges van B&W en aan Gedeputeerde Staten. Dit advies gaat over een voorgesteld pakket met maatregelen en het vervolgproces....

Aanleg geluidsscherm langs N451 vertraagd

Waddinxveen – Het geluidsscherm dat de provincie Zuid-Holland gaat maken langs de N451, wordt – in tegenstelling tot eerdere berichten – niet eind 2021, maar in de eerste helft van 2022 geplaatst. Voor woonwijk Park...

Antidiscriminatie Platform Gouda opgericht

Gouda – Op maandag 11 oktober is het Antidiscriminatie Platform Gouda opgericht. Dit platform zet zich in om allerlei vormen van discriminatie in Gouda tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie vanwege huidskleur, seksuele...

Brand Croda eigen schuld

Gouda – De brand bij Croda, op 18 januari van dit jaar, ontstaan door het slijpen van bouten in een trap naast een chemisch bassin, had niet uitgebroken als organisatie op orde was geweest....