Zo. 15-10: Open dag Gouds Logegebouw

PERSBERICHT

Op 25 juni 1717 spraken vier loges van vrijmetselaren in een Londens bierhuis af om te gaan samenwerken. Zij richtten toen eerste vrijmetselaarsorde in de wereld op, de Engelse United Grand Lodge of England. Die oprichting wordt gezien als het startpunt van de huidige wereldwijde vrijmetselarij. De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren is daaruit in 1756 voortgekomen. De Goudse loge ‘De Waare Broedertrouw’ werd in 1802 opgericht, nu 215 jaar geleden.

Om dit 300 jarig bestaan van de georganiseerde vrijmetselarij te vieren vinden in de week van 8 tot 15 oktober verschillende activiteiten plaats op vrijwel alle locaties in Nederland waar loges zijn gevestigd. Zo ook in Gouda!

Op zondag 15 oktober van 11 tot 17 uur staan de deuren open van het Goudse Logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat 2 (Korte Akkeren, tegenover de PLUS supermarkt).
Het thema van de dag is: ‘Waarom ben ik vrijmetselaar?’ Leden vertellen wat het lidmaatschap hun te bieden heeft, hier en nu, in deze tijd. Bovendien wordt een kort ritueel opgevoerd, waardoor bezoekers een idee krijgen van wat zoiets inhoudt.

De vrijmetselarij biedt een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende mens een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Een loge biedt een werkplaats, een oefenplek voor het ontwikkelen van zo’n levenshouding. Er zijn drie loges in Gouda, een voor mannen, een voor vrouwen, en een voor mannen én vrouwen. Alle maken deel uit van de wereldwijde broederschap van Vrijmetselaars die streven naar ditzelfde doel. Leden van alle drie loges zijn bij de Open Dag aanwezig en aanspreekbaar.