Ma. 16-10: Alzheimer Café

Aankondiging Alzheimer Café maandagavond 16 oktober 2017.

Maandagavond 16 oktober is er weer een Alzheimer Café voor de inwoners van Bodegraven, Gouda en Reeuwijk.

De avond is in de “Savelberg”, Savelberghof 200 te Gouda en u kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur. De behandeling van het onderwerp begint om 19.30 uur en de avond wordt rond 21.15 uur afgesloten. De toegang is gratis.

Advertisements

“Welke vormen van dagbesteding of dagbehandeling zijn er voor mensen met dementie?” is het onderwerp van deze avond. Mieneke Hulsbos, werkzaam in de “Prinsenhof” te Gouda en Corrie Boere van de zorgboerderij “Kloostertuin” zullen vanuit hun rijke praktijkervaring deskundige voorlichting geven over de mogelijkheden van dagbesteding en dagbehandeling. Annemarie Eijkelboom zal het gesprek hierover in goede banen leiden. U kunt al uw vragen en opmerkingen kwijt aan bovengenoemde dames. Ook is er ruimschoots gelegenheid eigen ervaringen met elkaar uit te wisselen en in een pauze onderlinge contacten aan te halen.

Er is een stand met relevante lectuur over dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer het meest prominent is.
Voor inlichtingen: Jaap Feenstra, tel: 06 30382692