Wo.15-04: Informatiebijeenkomst Thuisadministratie

Op woensdag 15 april van 20.00 uur tot 21.30 uur organiseren Humanitas Midden-Holland en Rabobank Gouwestreek een informatiebijeenkomst over het ‘Programma Thuisadministratie’.

Wat houdt het programma Thuisadministratie in?
Bij sommige mensen is het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zoek. Bijvoorbeeld mensen die door het verlies van een partner in de problemen zijn geraakt of mensen die door het verlies van hun baan in een andere financiële situatie terecht zijn gekomen. De schoenendoos zit vol bankafschriften. Rekeningen hadden al lang betaald moeten zijn. Er zijn afbetalingsregelingen die soms helemaal niet nodig zijn. De Humanitas vrijwilliger is er voor mensen die tijdelijk of langdurig (in principe niet langer dan een jaar) niet in staat zijn om hun financiële administratie zelfstandig uit te voeren. De nadruk ligt op het vergroten van de eigen zelfredzaamheid zodat mensen weer de regie leren krijgen over hun eigen financiële huishouding. De vrijwilligers van Humanitas geven een steuntje in de rug aan wie dat tijdelijk even nodig heeft.

Waarom werken Humanitas Midden-Holland en Rabobank Gouwestreek samen?
Het doel van het lokale partnerschap is om meer mensen die in financiële problemen terecht zijn gekomen te helpen de eigen (financiële) administratie op orde te krijgen. Humanitas MiddenHolland en Rabobank Gouwestreek kunnen elkaar faciliteren om problematiek in een vroegtijdig stadium te signaleren om vervolgens ondersteuning te kunnen bieden. Humanitas verzorgt informatiebijeenkomsten voor klanten en medewerkers van Rabobank en andere geïnteresseerden. De Rabobank ondersteunt Humanitas op haar beurt bij het werven van vrijwilligers en het faciliteert vergader- en gespreksruimte.

Inwoners van Gouda die benieuwd zijn wat het programma nu precies inhoudt of interesse hebben om als vrijwilliger te participeren zijn op 15 april van harte welkom in het Rabobankkantoor aan de Tielweg 28 in Gouda. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar communicatie@gouwestreek.rabobank.nl