Wo.01-04: Informatieavond vrijwilligers Terminale Zorg

Hospice Midden Holland zoekt nieuwe vrijwilligers voor Terminale Zorg THUIS.

Informatieavond woensdag 1 April 19.00-20.00 uur

Locatie: Hospice Midden Holland, Ridder van Catsweg  67, in het Atelier, GOUDA

 

Door veranderingen in de Zorg die per 1 januari 2015 is ingegaan is ook in de Terminale THUIS Zorg momenteel een grote verandering gaande.  Er is merkbaar een hevige stroom van aanvragen voor het inzetten van vrijwilligers in een thuissituatie. Dit komt door flinke toename van zorgtaken die worden overgenomen door de informele zorg zoals meer verantwoordelijkheden voor mantelzorgers en vrijwilligers. Mensen blijven langer thuis met hulp van mantelzorgers en waarna er een periode van intensieve druk aanbreekt voor alle betrokkenen. Een overstap naar een verzorgingstehuis om te sterven  is vandaag de dag niet meer mogelijk. Hierdoor groeit de groep die thuis blijven voor het overlijden.

Door deze hevige periode en veelal intensieve zorg die rust op de schouders van de mantelzorgers wordt er op een bepaald moment gevraagd om vrijwillige inzet vanuit onze organisatie.  Door de circulaire aanwezigheid van zorg van de huisarts, de buurtzorg, mantelzorgers en vrijwilligers is te merken dat deze samenwerking steeds vloeiender verloopt.

Momenteel kunnen vrijwilligers vanuit de organisatie Vrijwillige Palliatieve THUIS Zorg en  Hospice Midden-Holland van 07.00 – 23.00 uur middels een overeengekomen rooster worden ingezet. Echter zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig en met name ter ondersteuning voor de nachten kunnen vrijwilligers zeer effectief zijn als zij in kunnen blijven slapen.

1 April organiseren wij een informatie avond voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk waarna er in dezelfde maand kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden. Aan de hand van deze gesprekken volgt er een uitnodiging  om op 27 & 28 Mei de Introductiecursus Aspirant Vrijwilliger te volgen. Op 3 Juni is er voor alle cursisten een terugkommiddag  en volgt er in de maand erop een evaluatiegesprek.