Weer een stijging van de waardevolle grondstoffen in 2020

Ook in 2020 is er in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2020 nam de inzameling van waardevolle grondstoffen flink toe, met name bij PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Waar we jaarlijks een daling in het restafval zien, is hier in 2020 een lichte stijging in te zien.

De cijfers laten zien dat de trend van de stijging in waardevolle grondstoffen in 2020 is doorgezet.  Cyclus zamelde in 2020 meer grondstoffen in, zoals groente-, fruit- en tuinafval + etensresten (GFT+E) en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Maar ook  restafval werd in 2020 meer ingezameld. In 2020 waren we door corona meer thuis. En dat is terug te  zien in de totale hoeveelheid afval en grondstoffen.  

Waardevolle grondstoffen 

Advertisements

In 2020 nam de inzameling van de waardevolle grondstoffen toe ten opzichte van 2019. Bij het PMD  zien we een stijging van 14% en bij het GFT+E een toename van 5%. Ook bij de inzameling van het  oud papier en karton zien we een stijging van 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij het oud  papier en karton zien we vooral een toename in volume door de pakketjes. Ondanks de stijging van  de hoeveelheid GFT+E-afval is er nog veel winst te behalen bij deze grondstof. De regionale  sorteeranalyse laat zien dat er nog 37% van het restafval bestaat uit GFT+E-afval. Om de  afvaldoelstellingen te realiseren is het nodig dat een groot deel daarvan voortaan in de GFT+E container terecht komt.  

Cyclus blijft samen met haar gemeenten inzetten op het gescheiden inzamelen van zo veel mogelijk  waardevolle grondstoffen. Ook op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen  wordt de komende jaren ingezet. De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen is goed, maar kan op  onderdelen nog beter. De kwaliteit speelt een belangrijke rol in de verwerking. Hoe hoger de kwaliteit  van het gescheiden afval, hoe meer afval we kunnen gebruiken als nieuwe grondstof.  

23-03-2021 11:37