Het TNO is realistischer dan wethouder Hilde Niezen

Gouda – Wethouder Niezen laat geen kans onbenut om duidelijk te maken dat zij Gouda 10 jaar eerder van het (aard)gas af wil halen. De haalbaarheid van deze ambitie komt echter steeds meer onder druk te staan. In het klimaatakkoord staat dat Nederlandse huizen vanaf 2050 niet meer op aardgas worden verwarmd. Om alles even in perspectief te plaatsen, alle Nederlandse woningen stoten 7% van alle broeikasgassen uit.
TNO, een toch gerenommeerd onderzoekbureau, twijfelt sterk of het gaat lukken dat in 2030 de eerste anderhalf miljoen huizen van het aardgas afgekoppeld zullen zijn. Tot en met 2020 zijn er 8.000 huizen afgekoppeld en eind 2021 zouden het er 50.000 moeten zijn en binnen 10 jaar maar liefst 200.000 per jaar. Alle gemeenten moeten binnenkort hun plannen inleveren hoe elke wijk in de toekomst moet worden verwarmd. Let wel, we hebben het hier over bestaande woningen, dus niet over nieuwbouw.

Het TNO gaat ervan uit dat de doelstellingen niet gehaald worden
Daar zijn goede redenen voor:

  • Het Rijk moet eerst en snel voor meer sturing zorgen.
  • De Europese aanbestedingsregels zouden processen in de weg zitten.
  • De gemeenten wachten nog steeds op een nieuwe Warmtewet t.b.v. duurzame warmtenetten.

Ook het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) meldt bij monde van Marloes Dignum dat niet alleen de regelgeving voor vertraging zorgt maar dat de verschillen per woning en bewoner zo groot zijn dat technische en persoonlijk maatwerk nodig is. Woningen kunnen van buiten identiek lijken maar het ene huis heeft bijvoorbeeld wel en het andere heeft geen kruipruimte. Of een bewoner wil helemaal geen grote aanpassingen aan het huis. En als niet iedereen wil of kan meedoen, dan wordt de infrastructuur voor energie veel duurder.

Advertisements

De gasprijs moet omhoog
De voorzitter van de Stichting warmte en tevens CEO van warmtebedrijf ENnaturrlijk, Ernst Japikse, zegt dat het hele proces nog veel te traag gaat maar hij vindt het goed dat “we” begonnen zijn. Van de proftuinen leren we veel en desnoods gaan we terug naar de tekentafel. (red: zie het eerder gepubliceerde “Laat Purmerend een waarschuwing voor Gouda zijn”.) Japikse werd de vraag voorgelegd of de overheid dwingender moet zijn als bewoners een warmteproject vertragen of niet mee willen doen? Hij reageert voorzichtig: “In wijken met veel corporatiewoningen kun je makkelijker aan de slag gaan dan in buurten met veel particuliere eigenaren. Maar als de overheid dingen gaat opleggen ontstaat er alleen maar meer verzet”.
Hij vindt dat de overheid transparanter moet zijn over de kosten. Het zal lang niet overal lukken om het kostenneutraal te doen. Niet vreemd als de mensen duurder uit zouden zijn dan verwarmen op gas. Dan komt Japikse met een uitspraak die erin hakt: “Het komt ook omdat de gasprijs te laag is ten opzichte van de schade aan het milieu die het veroorzaakt. De prijs zal echt omhoog moeten om een eerlijke transitie mogelijk te maken”.
Deze uitspraak van Japikse staat wel haaks op zijn eerdere opmerking dat als de overheid dingen gaat opleggen er alleen maar meer verzet ontstaat. Een hogere gasprijs zou bovendien een vorm van dwang zijn.

Zonder perfecte isolatie niet van het gas af
Niet voor niets roepen veel betrokkenen bij de energietransitie, wethouder Niezen voorop, dat iedereen zoveel mogelijk moet beginnen door de woning veel beter te isoleren. Als bewoner moet je dat wel willen en/of kunnen betalen. En wat te denken van huurders van een niet corporatiewoning. Die zijn helemaal afhankelijk van de nukken van de eigenaar en dat kunnen ook huisjesmelkers zijn of zakkenvullende buitenlandse investeerders.
Om een beeld te geven van isolatie achterstand in de regio Midden-Holland, slechts 21% heeft energielabel A en 13% label B. De overige 66% zit daaronder en de helft zelfs met label D t/m G. (Onder die 21% vallen veel nieuwbouwwoningen)
En dan moeten én de isolatie én de financiële middelen én de medewerking van de bewoner/eigenaar er zijn om van het gas af te kunnen. 2050 is al een grote uitdaging en 2040 zal wel als ambitie de ronde blijven doen. Of u moet meer waarde hechten aan de visie van het TNO.

23-03-2021 12:50