Verduurzaming jaren ’30 woning door leerlingen Technasium

“We willen de daken beter isoleren. Tegelijk zien we hoeveel plastic er is in de wereld. Dat plastic kunnen we hergebruiken voor dakisolatie.” Het waren indrukwekkende oplossingen die de leerlingen van het Technasium (Antoniuscollege Gouda) dinsdag 27 november presenteerden. Sommige borduurden voort op een bestaand concept, andere ideeën waren nieuw. Maar ze waren geen van alle uit de lucht gegrepen: vier keer twee weken lang hebben de 3h- en 3v-leerlingen in groepjes van vier gewerkt aan hun onderzoek naar de verduurzaming van jaren 30-woningen in Gouda.

Opdrachtgevers waren Duurzaamheidsplatform Gouda en gemeente Gouda; ondersteuning kwam vanuit Kuijpers Installaties Helmond B.V. (locatie De Meern), het Innovatiecentrum Duurzaam bouwen in Rotterdam (ICDuBo) en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Van dakisolatie tot Prêt-à-Loger

Dat oplossingen in verschillende richtingen kunnen worden gezocht, werd wel duidelijk: waar het ene groepje zich richtte op plastic dakisolatie, stortte het andere zich op warmteleidingen in de muur. Of op de Prêt-à-Loger, die ‘zuiniger is en die je snel terugverdient’. De teams deden proefjes, zochten het internet af, interviewden experts en namen enquêtes af. Tijdens verschillende oplevermomenten vertelden ze hun bevindingen: één keer aan hun medeleerlingen, twee keer aan de opdrachtgevers en experts, die feedback en tips gaven.

Advertisements
Eindpresentatie: pitches voor de feedbackcommissie

Op 27 november was de eindpresentatie van het project: Ieder team had zijn onderzoek op fraaie presentatieborden uitgewerkt: onderzoeksvraag, hypothese, methode, voor- en nadelen, conclusie en verantwoording. Aan de hand daarvan hielden de groepjes hun pitches voor de ‘feedbackcommissie’, die af en toe bést pittige vragen stelde… De pitches werden natuurlijk vooral beoordeeld op inhoud. Is het een oplossing voor het probleem? Is de informatie op de juiste manier verwerkt? Maar daarnaast werd ook kritisch gekeken naar de presentatie zelf, in woord en beeld, en de originaliteit van het concept.

Winnaars

Uiteindelijk werden er drie winnende teams aangewezen. Maar de grootste winst is natuurlijk dat zo’n zestig jongeren actief hebben nagedacht over en gewerkt aan duurzaamheid.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
06-12-2018 13:21