UWV verwacht banengroei in Midden-Holland

uwv

Het economisch herstel zorgt dit jaar en volgend jaar in Midden-Holland voor een groei van de werkgelegenheid. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose die UWV dinsdag presenteert. UWV verwacht landelijk een toename van ruim 200.000 banen in totaal. Een vijfde van deze banen komt ten goede aan zelfstandigen. Vooral in de uitzendsector, detail- en groothandel, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening en ict groeit de werkgelegenheid. In de bouw neemt het aantal banen van werknemers voor het eerst in jaren weer toe.

In 2015 nam de werkgelegenheid toe in alle arbeidsmarktregio’s. Deze ontwikkeling zet zich voort. Het aantal banen voor werknemers neemt in Midden-Holland toe van 76 duizend in 2015 tot
77 duizend in 2017. Deze toename van gemiddeld 0,5 procent per jaar is lager dan het landelijk gemiddelde. Dit hangt onder meer samen met het weglekken van consumentenbestedingen. Centrumfuncties van regio Midden-Holland worden namelijk vervuld door omringende regio’s als Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Aantal WW-uitkeringen daalt
De beroepsbevolking neemt de komende twee jaar in bijna alle arbeidsmarktregio’s in omvang toe. In Midden-Holland is de toename met 1 procent groter dan gemiddeld. Van alle regio’s groeit de beroepsbevolking het sterkst in Flevoland.

Advertisements

UWV verwacht verder dat het aantal lopende WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, dus ook in Midden-Holland daalt.