Uniek concept Kindcentrum Westergouwe

Kindcentrum Westergouwe, dat op 22 augustus opengaat, heeft een voor Gouda uniek concept. Het is een initiatief van drie schoolbesturen van katholiek (de Groeiling), protestant-christelijk (de Vier Windstreken) en openbaar onderwijs (Stichting Klasse). Gezamenlijk starten zij deze nieuwe basisschool, in plaats van drie afzonderlijke scholen. Bij dit project is verder kinderopvangorganisatie Quadrant Kindercentrra betrokken.

Op 22 augustus beginnen in het tijdelijke gebouw in Westergouwe tussen de elf en twintig kinderen aan hun nieuwe schooljaar. De school is niet christelijk, niet katholiek, niet openbaar, maar van alle drie wat. Er is volgens directeur Miriam de Man bewust voor gekozen om niet drie aparte scholen neer te zetten, maar te streven naar één locatie. “Hoe we precies vorm gaan geven aan de levensbeschouwingen, moeten we nog bekijken. Dat doen we ook samen met de ouders. Van alle drie zal iets terug te vinden zijn. In alle scholen besteden we tegenwoordig aandacht aan levensbeschouwing en wereldgodsdiensten. Dat is op zich niet nieuw. We zullen veel met thema’s werken en bewust het gesprek aangaan met elkaar.”

Eén pedagogisch klimaat
Het Kindcentrum Westergouwe biedt één doorgaande leerlijn en één pedagogisch klimaat. Medewerkers van de peutergroep, de buitenschoolse opvang en de basisschool werken als één team samen. “De pedagogisch medewerker die ’s morgens in de peutergroep draait, kan ’s middags meedraaien op school en later weer binnen de bso.” Niet alleen de medewerkers zijn flexibel, ook de leerlingen. Ze zitten niet meer de hele dag in één lokaal, met één leerkracht voor de klas. Ze draaien mee in stamgroepen met een vaste leerkracht, maar daarbuiten krijgen ze lesstof aangeboden aangepast aan hun talenten.

Advertisements

Tijdelijke voorziening
Voorlopig is Kindcentrum Westergouwe gevestigd in een tijdelijke voorziening die zes jaar blijft staan en kan uitgroeien naar twaalf lokalen.