Tweede initiatief Koudasfalt terrein

Er is een tweede initiatief ontstaan voor de invulling van het Koudasfalt terrein. Behalve GOUDasfalt dat bezig is zijn plannen voor het terrein vorm te geven, is er nu ook een groep van enkele (voormalige) vastgoedondernemers uit de stad die brood zien in deze plek. Op 23 september presenteert dit vastgoedinitiatief zich aan de gemeenteraad.

Op 1 september nam het college formeel het besluit dat het burgerinitiatief GOUDasfalt de eerst aangewezen ontwikkelende partij is voor het voormalige Koudasfalt terrein. Ook financiert de gemeente enige externe procesbegeleiding om het initiatief te ondersteunen en tot een goede samenwerkingsovereenkomst te komen. Dit najaar zal de gemeenteraad beslissen over de kredieten die nodig zijn voor de aankoop van dit terrein.

De stichting Gratis Geld Gouda keert zich tegen de aankoop van het terrein door de gemeente. Zij vreest grote financiële risico’s die de gemeente niet kan dragen. De stichting heeft de gemeente met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur gevraagd alle stukken over GOUDasfalt openbaar te maken. Zij suggereert dat een kleine groep mensen met gemeenschapsgeld een ‘hobbyproject’ wil financieren. GOUDasfalt ziet deze procedure met vertrouwen tegemoet.