SP vraagt college Gouda om opheldering

De SP heeft het college in Gouda om opheldering gevraagd over de kosten voor onze gemeenschap van de doorkomst van de Tour de France in Gouda afgelopen zomer. Veel mensen hebben genoten van de renners die Gouda aandeden. Dat neemt niet weg dat er ook kritisch gekeken moet worden naar de kosten voor de gemeenschap van de doorkomst van de Tour de France. Zeker gezien de forse bezuinigingen op onze publieke en sociale voorzieningen die dit college heeft doorgevoerd.

In het bijzonder stuit het de SP tegen de borst dat het college zichzelf en een aantal genodigden heeft getrakteerd op een lunch van 3640 euro op kosten van de gemeenschap. Het college noemt deze kosten “acceptabele representatiekosten”. De SP vindt dat hier een grens overschreden wordt. Een college dat dramatische bezuinigingen doorvoert die veel Gouwenaren hard raken, kan niet tegelijkertijd zichzelf op deze manier fêteren. De SP vindt dat het college, als hoeder van de publieke moraal, een voorbeeldfunctie moet vervullen. Deze lunch voor een exclusief gezelschap past volgens de SP niet in deze voorbeeldfunctie. De SP roept het college op om de kosten van de lunch alsnog uit eigen zak te betalen. De opbrengst hiervan kan bijvoorbeeld geschonken worden aan initiatieven die tot doel hebben om iedereen een kans op een volwaardige plaats in de samenleving te geven, zoals het kinderfonds of het armoedebeleid.