Gouda heeft tekort op bijstandsuitkeringen

parijs

De gemeente Gouda verwacht voor dit jaar een tekort van 2,4 miljoen op de bijstandsuitkeringen. Gouda gaat daarom bij het Rijk financiële compensatie aanvragen. Dat kan in het kader van de zogeheten vangnetregeling.

Op basis van het voorlopige BUIG-budget (dat is het budget dat het Rijk ter beschikking stelt voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen) en de huidige prognose van de uitgaven aan bijstandsuitkeringen voor 2015, wordt nu een maximaal tekort verwacht van 2,4 miljoen euro. Daarvan komt 1,6 miljoen euro ten laste van Gouda en kan bijna 0,8 miljoen euro gecompenseerd worden via de (nog aan te vragen) vangnetregeling. Op het moment dat het definitieve BUIG-budget bekend wordt gemaakt (eind september) kan het maximale tekort voor Gouda naar boven of beneden bijgesteld worden.