Rood Groep van start in Gouda

SP jongeren uit Gouda hebben deze zomer gewerkt aan de start van een ROOD groep in Gouda. ROOD is de politieke jongerenorganisatie van de SP en voert actie om Nederland menselijker en socialer te maken. Misstanden worden opgespoord en aan de kaak gesteld. ROOD laat met jongeren zien dat er veel veranderd kan worden als je dat met elkaar doet. Samen gaan we de strijd aan tegen onrecht, discriminatie en asociale plannen.

Een plek voor jongeren in de stad
De studenten Foor Broer (24 jaar en Lennart van Wijk (23 jaar) hebben in de zomermaanden op hangplekken in het centrum veel jongeren gesproken. “We zijn geschrokken van de verhalen van jongeren. Veel jongeren verlangen naar een eigen plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Alle vrij toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor jongeren zijn, vanwege bezuinigingen, door de gemeente gesloten. Op straat elkaar ontmoeten wordt ook steeds moeilijker gemaakt. Met de regelmaat van de klok verbiedt de politie jongeren om op straat bij elkaar te zitten. Dit vinden wij niet sociaal, jongeren verdienen een eigen plek in de stad!”

Lokaal en internationaal
De Rood groep wil jongeren ook informeren over zaken die ver van hun bed lijken zoals het TTIP handelsverdrag. Met dit handelsverdrag krijgen multinationals vrij spel. TTIP bedreigt belangrijke verworvenheden op het gebied van voedselveiligheid, milieu, dierenwelzijn en werknemersrechten. “Dit gaat om de toekomst van jongeren, daarom willen wij hen informeren wat er op het spel staat” Aldus David Leefsma (17 jaar), scholier in Gouda. Op 26 september organiseert de Rood groep een TTIP actie in het centrum van Gouda.