Succes thuisonderwijs mede afhankelijk van thuissituatie en leeftijd kind

Vanaf 16 maart zijn op last van de regering de scholen gesloten. We zijn nu 4 weken verder en in die tijd heeft er een razendsnelle invoering van thuisonderwijs plaatsgevonden. Hoewel in zo’n relatief korte periode nog niet alles te zeggen valt over het slagen van deze -noodgedwongen- vorm van onderwijs, zijn er toch wel een aantal zaken die opvallen. Om te ontdekken waar succes geboekt is en waar de pijnpunten naar boven komen, hebben we gekeken wat een aantal scholen in het voortgezet onderwijs ondernomen heeft en hebben we geluisterd naar ouders in verschillende thuissituaties.

Het voortgezet onderwijs krijgt (mede) te maken met de puber leeftijd
Het aardige hiervan is, dat docenten al jaar in jaar uit met pubers te maken hebben. Aan ervaring dus geen gebrek. Het nieuwe aan de huidige situatie is dat zij alleen maar met pubers op afstand te maken hebben en hoofdzakelijk via digitale contacten. Leerlingen en hun ouders ondervinden de ervaring van het docentencorps want de touwtjes worden gelijk al behoorlijk aangetrokken. Er wordt veel gemonitord, zoals dat heet. Zo zijn er docenten die na het inloggen even vragen om via de laptop eerst even een “rondje” kamer te maken. Hierdoor krijgen ze een indruk van de omgeving waarin door de leerling gewerkt wordt en kunnen ze daar zo nodig op inspelen. Ook ouders merken dat er met duidelijke afspraken gewerkt wordt; het blijft schools want er moet toch resultaat geboekt worden. Waarschijnlijk omdat ze toch al een beetje tegen het einde van het schooljaar aanzitten, speelt bij de leerlingen het wel of niet overgaan naar een volgende klas mee voor hun motivatie. En al mogen er dan geen centrale examens worden afgenomen, om te slagen voor een diploma moeten ze toch voldoende punten behalen. De Schoolexamens zijn nu bepalend geworden.

Het ministerie van OC&W heeft een slaag-zak-regeling bekend gemaakt
Hierin zijn een flink aantal regels vastgelegd en met name hoe eindcijfers tot stand komen. Via de school zijn de leerlingen en hun ouders van deze regeling op de hoogte gebracht, zodat alle betrokkenen weten wat de normen zijn om te slagen maar ook om te zakken. Zo is er ook een nieuwe weging ingevoerd rond compensatie van sommige eindcijfers. Het gemiddelde cijfer van de centrale examens moest minimaal 5,5 zijn. Deze regeling vervalt en wordt vervangen door:

Advertisements
  • Voor vmbo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer;
  • Voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken minimaal een 6;
  • Verder een aantal regels omtrent het minimale eindcijfer, dat nu niet lager dan een 4 mag zijn.

Thuisonderwijs gaat niet iedereen even goed af
Onderwijsinstellingen en ouders lopen tegen problemen op als de thuissituatie niet ideaal is. Dat heeft niets met een “schuldige” te maken maar met omstandigheden. Zo ondervinden een aantal brugklassers en soms ook tweedejaars leerlingen meer moeite om alleen digitaal te communiceren. Het ontbreekt ze aan persoonlijke uitleg, ondanks dat de docent probeert dit gemis te compenseren. Thuisonderwijs in het voortgezet onderwijs kan prima gegeven worden als ouders niet thuis zijn. Als er echter ook hulp aan de ouders moet worden gevraagd, dan is het wachten tot na het avondeten en wordt ook de avond bij de studietijd betrokken. Nog moeilijker wordt het als ouders niet in staat zijn de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door taalachterstand of gebrek aan gelijkwaardig onderwijs.

Wat gaat minister Slob aan het eind van de maand april bekend maken?
In enkele andere Europese landen leeft bij de betreffende regeringen de wens om de basisscholen na de voorjaarsvakantie weer open te stellen. Dat zou hier wellicht ook het geval kunnen zijn. Los nog van het belang van goed onderwijs, wordt de zorg voor de ouders steeds zwaarder en de leerlingen hebben er duidelijk behoefte aan om hun schoolmaatjes weer eens persoonlijk te kunnen treffen. Vooralsnog zijn er nog geen tekenen dat ook het voortgezet onderwijs weer (misschien deels) op school kan plaatsvinden. Alles lijkt er immers op dat enige versoepeling van de corona regels alleen maar stapsgewijs kan plaatsvinden en dan moeten er voldoende signalen zijn dat de epidemie verder aan het afnemen is.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

14-04-2020 13:45