School’s cool zoekt mentoren in Waddinxveen!

Het Oranjefonds heeft een subsidie verstrekt om School’s cool ook in Waddinxveen op te zetten! School’s cool draait in Gouda al 8 jaar met veel succes onder de naam Brede School Mentorproject. Met School’s cool krijgen aankomende brugklassers een steuntje in de rug bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zo hebben zij meer kans op een succesvolle start in de brugklas. Thuismentoren geven dat steuntje in de rug wekelijks bij de leerling thuis.

Eerder dit jaar maakte de gemeente Waddinxveen al bekend bij te dragen in de kosten. Samen met de toekenning vanuit het Oranjefonds kunnen dit schooljaar circa 15 aankomende brugklassers aan een thuismentor gekoppeld worden. Het Coenecoopcollege heeft het initiatief genomen om School’s cool naar Waddinxveen te halen en zal zorgen voor de mentorcoördinatie. Jan Rozema, rector van het Coenecoopcollege: Wij zien sommige bruggers worstelen met het eerste jaar bij ons op school. Het mentorproject kan deze jongeren helpen om een vliegende start te maken. Wij vinden het van belang om daar als school op in te zetten.

In Gouda zijn inmiddels bijna 200 leerlingen voorzien van een mentor. ‘Het is voor sommige leerlingen best lastig om de overstap te maken naar de brugklas. Deze leerlingen hebben baat bij wat hulp van buitenaf. In Gouda merken we dat dit tot goede resultaten leidt. Alle reden dus om School’s cool ook naar Waddinxveen uit te breiden’ aldus de projectleiding van School’s cool Gouda.

Wil jij je inzetten om een leerling te steunen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? Meld je aan bij Bianca Derks, info@schoolscoolwaddinxveen.nl, tel. 06 57576775.