Topsporters coachen brugklassers

De Meander Gouda heeft een primeur: Sport 4 The Better; een veerkrachtproject dat gebaseerd is op topsport. In dit project geven topsporters zelf les op middelbare scholen.

Sport 4 The Better start na de kerstvakantie als een pilotproject bij De Meander Gouda. Dit project is een initiatief van Sayra Aarts. Zij beoefent al jaren karate op topniveau en geeft straks zelf les op De Meander, in samenwerking met de docenten lichamelijke opvoeding. De lessen worden tweewekelijks aangeboden en lopen door gedurende de rest van het schooljaar.

Maatschappelijke effecten
Sayra Aarts heeft ervaren dat sport niet alleen motoriek en algehele gezondheid bevordert. Sport stimuleert ook zelfvertrouwen, concentratievermogen, zelfdiscipline, toewijding en gevoel van eigenwaarde. Deze ervaring wil zij graag delen met jongeren. Tijdens trainingen in haar eigen sportschool, ziet zij wat het voor jongeren betekent om aan karate of andere sporten te doen. Sport levert bovendien maatschappelijke voordelen op, zoals het terugdringen van pesten, agressie, geweld, vervroegde schoolverlating en overgewicht. Sport maakt jongeren sociaal competenter.

Advertisements

Veerkracht
Sport 4 The Better is specifiek bedoeld voor brugklassers. De overstap van basisschool naar middelbare school is voor veel leerlingen groot. In de brugklas zijn zij opeens weer de jongsten op school en zij komen voor allerlei nieuwe uitdagingen te staan. Ze maken nieuwe vrienden en voelen steeds meer groepsdruk, ook om het gezag van volwassenen ter discussie te stellen. In die situatie is het niet eenvoudig om weerbaar te zijn tegen nieuwe verleidingen als roken, alcohol, drugs, laat naar bed gaan en (cyber)pesten. Door te sporten zitten de jongeren beter in hun vel. De sportlessen, zowel tijdens als buiten schooluren, geven hen handvatten om op een weloverwogen manier om te gaan met innerlijke conflicten. Ze staan stevig in hun schoenen en ontwikkelen wellicht persoonlijk leiderschap.

De initiatiefnemers van Sport 4 The Better hebben aangekondigd dat het project in het komend schooljaar op meer scholen in het land wordt aangeboden.