Eerste integratie centrum geopend in Waddinxveen

Op woensdag 19 november hebben de vervangend ambassadeur van de Republiek Polen, de heer P. Perczynski, en burgemeester van Waddinxveen, de heer H.P.L. Cremers, samen officieel het integratiecentrum Nostri Mundi aan de Nesse 40 in Waddinxveen geopend.

In aanwezigheid van de wethouders Kroes en De Jong van de gemeente Waddinxveen, vertegenwoordiging van de Poolse ambassade en andere genodigden onderstreepten de vervangend ambassadeur en burgemeester in hun toespraken het belang van het integratiecentrum. Nu migranten zich nadrukkelijker permanent vestigen in Waddinxveen en omgeving, liggen er inspanningen in het vergroten van taalkennis. Het integratiecentrum voorziet in een behoefte die door de ambassade en gemeente wordt toegejuicht en ondersteund.
De openingsceremonie werd op ludieke wijze verricht door een goochelaar in samenwerking met de vervangend ambassadeur en burgemeester en stond in het teken van goochelen met taal en communicatie.
Nostri Mundi is de eerste stichting in de omgeving die als doel heeft om meer begrip tussen Europese migranten en Nederlanders te scheppen.
Dit begrip berust op vier belangrijke pilaren die tevens het motto van de stichting zijn: Integratie, Maatschappij, Cultuur en Educatie.
Nostri Mundi organiseert diverse activiteiten, evenementen en tentoonstellingen op haar locatie. Hierin staan taal, cultuur en maatschappij van Nederland en die van het land van herkomst centraal. Op de locatie in Waddinxveen worden bijvoorbeeld taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren georganiseerd om bij te dragen aan integratie van migranten van Poolse origine. Ook worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd.