Provinciale Statenleden kiezen leden Eerste Kamer der Staten-Generaal op 27 mei 2019

Op maandag 27 mei 2019 kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De verkiezing door de 55 Zuid-Hollandse Statenleden vangt aan om 15.00 uur in het Provinciehuis in Den Haag. Nadat de Statenleden hun stem hebben uitgebracht, zal de Commissaris van de Koning meedelen op welke kandidaten is gestemd.  U bent van harte welkom deze bijeenkomst van Provinciale Staten bij te wonen.
In heel Nederland brengen 570 in maart gekozen Provinciale Statenleden hun stem uit voor de Eerste Kamer. Ieder Statenlid telt daarbij voor een bepaalde zogenoemde stemwaarde. Omdat Zuid-Holland het hoogste inwonertal kent, is de stemwaarde van de Zuid-Hollandse Statenleden het hoogst. Deze is bijvoorbeeld meer dan zesmaal zoveel waard als die van een Statenlid uit Zeeland. Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op www.kiesraad.nl
U kunt de bijeenkomst volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20181114_1
Geïnteresseerden zijn van harte welkom de bijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen. De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de bijeenkomst om 15.00 uur.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 
22-05-2019 18:55