Gemeente Gouda houdt 17,6 miljoen over aan 2018

Gouda – De gemeente Gouda heeft in 2018 een positief financieel resultaat geboekt. Dit blijkt uit de jaarstukken 2018, die wethouder Michiel Bunnik deze week presenteerde. De wethouder financiën hield onder de streep 17,6 miljoen euro over en was tevreden over dit resultaat. Hij benadrukt overigens dat dit niet betekent dat ‘de sluizen open gaan’.

Het positieve resultaat van de gemeente Gouda is behalve aan een zuinige begroting ook te danken aan enkele meevallers. Zo viel de uitkering uit het Gemeentefonds, de uitkering van het Rijk, hoger uit dan begroot. Ook een gunstige dividenduitkering, de verkoop van het Gouda Refractories terrein en meevallers bij de bouw van Westergouwe stuwden de inkomsten op.

Een opvallende meevaller werd veroorzaakt door de bijstand; doordat meer mensen aan het werk gingen hield de gemeente bijna 1 miljoen euro over. Aan de andere kant waren de jeugdbescherming en jeugdhulp de grootste zorgenkindjes. Op jeugdhulp werd 2,9 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot. De meerkosten konden worden verrekend met meevallers elders op Wmo (zorg), waardoor deze begroting wel in balans afsloot.

Stadspas is een groot succes waardoor € 75.000 euro overschreed

Opmerkelijk zijn verder enkele Goudse prestaties op duurzaamheid. Gouda liet in 2017 slechts 1,5% duurzame energie noteren (landelijk 13,5%. Toch bleef van de 6 ton voor zonnepanelen bij sportverenigingen bijna 400.000 euro op de plank liggen.
De recent ingevoerde stadspas blijkt in zijn eerste (volledige) jaar een groot succes. Hij wordt zelfs door zoveel Gouwenaars gebruikt dat de gemeente het budget met dik 75.000 euro overschreed.

Het resultaat van 17,9 miljoen stroomt grotendeels in de reserve. Ook wordt geld dat is begroot, maar niet is uitgegeven doorgeschoven naar 2019. Gouda houdt onder de streep uiteindelijk 4,9 miljoen euro over om vrij te investeren. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over de bestemming van dit geld.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

22-05-2019 15:40