Startsein voor werkzaamheden kwaliteitsimpuls Goudse Hout

Gouda – Dinsdagmiddag hebben voorzitter Kees Oskam en bestuurslid Thierry van Vugt van Groenalliantie Midden-Holland het startsein gegeven voor de kwaliteitsimpuls in het Goudse Hout. De kwaliteitsimpuls heeft als doel het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanleggen van een natuurlijke speelplaats, realiseren van een ontmoetingsplein met bankjes, het vernieuwen van de hoofdentree en het verbeteren van de bosstructuur.

Spelen en ontmoeten
De graafwerkzaamheden voor het speeleiland en het ontmoetingsplein zijn inmiddels gestart. De eerste contouren van de eilandjes en doorwaadbare plaatsen worden daardoor langzaam zichtbaar. Ook is de grondwaterbron aangeboord waarop later een waterpomp voor kinderen wordt geplaatst. Het plaatsen van de speeltoestellen vindt over enkele weken plaats wanneer alle grondwerkzaamheden zijn afgerond.

Advertisements

Planning
De komende periode vinden er op steeds meer plekken in het Goudse Hout werkzaamheden plaats. Plaatselijk kunnen recreanten hinder ondervinden omdat paden tijdelijk zijn afgesloten. Dit staat met bordjes duidelijk aangegeven. De verschillende onderdelen worden stapsgewijs opgeleverd en kunnen dan ook al worden gebruikt door bezoekers. De officiële opening staat gepland voor september.

Kwaliteitsimpuls
De werkzaamheden vormen onderdeel van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie Midden-Holland die als doel heeft de recreatiegebieden in het Groene Hart beter te laten aansluiten bij de wensen van de huidige recreant. De provincie Zuid-Holland draagt financieel bij aan de kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer is als beheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Samenwerking vindt plaats met gemeenten, waterschappen, omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden. Kijk voor meer informatie over de projecten en hun voortgang op www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

22-05-2019 19:25