Prijs voor beste coschap van de regio 2018/2019 voor Heelkunde GHZ

Chirurg dr. Frits van der Linden nam gisteren vol trots namens de vakgroep Heelkunde van het Groene Hart Ziekenhuis de prijs voor besteHeelkunde coschap van de regio  2018-2019 in ontvangst. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt namens de Vereniging van de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.).

Het GHZ krijgt de prijs vanwege de laagdrempeligheid die studenten ervaren. Er heerst een goede sfeer en de studenten voelen zich echt onderdeel van het team. Daarnaast is er een zeer positief opleidingsklimaat bij de afdeling Heelkunde (Chirurgie), waar de studenten van profiteren omdat zij echt veel leren tijdens hun coschappen. Frits van der Linden: “We geven opleiden een hoge prioriteit in het GHZ. We zijn dan ook trots dat we deze prijs krijgen voor de kwaliteit van onze coschappen, en de Heelkunde in het bijzonder”.  We zien het als een “oeuvreprijs”, een erkenning voor jarenlange inzet, vakgroepbreed, voor de opleiding van arts assistenten en coassistenten.

Het GHZ is verbonden aan de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden vanuit het LUMC, samen met Alrijne ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Reinier de Graaf groep, Langeland en HagaZiekenhuis. Het samenwerkingsverband OOR Leiden wil optimaal alle opleidingsmogelijkheden gebruiken binnen het brede scala aan zorg binnen de grenzen van deze regio.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 
05-06-2019 16:20