Start onderzoek naar zestig tijdelijke kleine woningen

Gouda – De gemeente Gouda en woningcorporatie Mozaïek Wonen slaan de handen ineen om op korte termijn ongeveer zestig sociale huurwoningen te realiseren. Beide partijen willen hiermee een flink aantal starters hun eerste stap laten zetten naar een zelfstandige woning. Op de vastgoedbeurs Provada is woensdag 5 juni de intentieovereenkomst getekend. Met deze ondertekening start het onderzoek of dit plan haalbaar is.

Het plan richt zich op het realiseren van ongeveer zestig tijdelijke kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Om het plan snel te kunnen realiseren, wordt gebruik gemaakt van een tijdelijk leeg terrein, een zogenoemd pauzelandschap. Daarom worden woningen ook met tijdelijke huurcontracten verhuurd.

Aanpakken woningtekort
Het plan sluit goed aan op het beleid van de gemeente en Rijk het woningtekort in Gouda aan te pakken. Dit gebeurt duurzaam; met normale sociale huur en met tijdelijke voorzieningen en overbrugt de tijd totdat een regulier bouwplan ontwikkeld wordt.

De gemeente is bezig woningen versneld te laten bouwen. De zestig tijdelijke woningen komen bovenop de geplande 200 extra sociale huurwoningen en 200 woningen in middeldure huur. Vooralsnog wordt gedacht aan het lege terrein bij de Winterdijk. Deze locatie geldt als ontwikkellocatie waar op termijn mogelijk grotere aantallen normale sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.

Wethouder Rogier Tetteroo: “De enorme achterstand is niet zomaar even weg te werken. We willen daarom kijken naar tijdelijke oplossingen op terreinen nabij voorzieningen en in bestaand woongebied. Het biedt kansen voor kwalitatieve en betaalbare huurhuisvesting en is snel geplaatst. Bovendien verhelpt het ook een ander probleem: Het stuk grond waar al een tijd lang niets meer gebeurt krijgt een betere en groenere uitstraling”, aldus Tetteroo.

Doelgroep
De woningen zijn bedoeld voor specifieke groepen zoals starters, jongeren en spoedzoekers (urgenten). Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Met deze woningen komen we tegemoet aan de grote woningbehoefte die er is onder deze doelgroepen. Hier gaan we veel woningzoekenden snel blij mee maken.”

Planning
Half augustus dit jaar moet duidelijk worden of het plan haalbaar is. Mozaïek Wonen heeft als doel om begin volgend jaar de eerste woningen te plaatsen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

05-06-2019 14:20