Opvolging Wendy Verkleij als Wethouder Burgerbelangen in Bodegraven-Reeuwijk

De afgelopen weken heeft binnen de partij een vertrouwenscommissie hard gewerkt aan de voordracht voor een geschikte kandidaat als opvolger van Wendy Verkleij.
Als grote lokale partij presenteren Bestuur en Fractie met plezier uit haar midden
mevrouw Laura Leijendekkers als nieuwe Wethouder in Bodegraven-Reeuwijk.
Laura (52) is al sinds 2001 actief in onze gemeente politiek als fractievoorzitter, raads- en commissielid, eerst voor Beter Bodegraven en daarna voor Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk.
Zij was coauteur van ons verkiezingsprogramma 2014-2018.
Leijendekkers kan, naast een gezin met vier inmiddels volwassen kinderen, bogen op een 35 jarige brede carrière in het bedrijfsleven.
Zowel binnen de partij als in haar beroepsmatige leven, geeft zij blijk als harde werker haar ambities ten dienste te stellen van organisaties, of in de samenleving na te streven doelen.
Als managementteam lid in het MKB is zij thuis op tal van vlakken: van financiën en administratie tot HRM en PR, van marketing tot strategische planning. Haar laagdrempelige professionele
no-nonsense management/bestuursstijl kwalificeert haar uitstekend voor de taak van wethouder.

Partij en Fractie van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk stellen het uitermate op prijs, dat Laura de voordracht heeft aanvaard en zien met graagte uit met haar verder te mogen werken in haar nieuwe rol als Wethouder van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij zal het ambt in deeltijd uitvoeren, een besparing van 0,2 Fte.

De installatie van mevrouw Leijendekkers tot wethouder zal medio januari 2015 z’n beslag krijgen.
Tegen die tijd zal ook bekend worden welke taakvelden tot haar portefeuille gaan behoren en wie haar vrijkomende plek in de raadsfractie gaat innemen.

Advertisements