Opening AZC uitgesteld tot de 2e helft van 2017

Op 3 februari jl heeft mevrouw Saranke Westerman namens het bewonersplatform AZC het advies over de vestiging van het AZC aangeboden aan het college van B&W.

Belangrijke punten in het advies zijn:

– Een gefaseerde opbouw van het aantal bewoners van het AZC, bv starten met 150 en uitbouwen tot 300;
– Veiligheid en leefbaarheid in de wijk dienen gewaarborgd te zijn;
– Ontbindende voorwaarden, als blijkt dat er sprake is van structurele overlast in de wijk of de stad, dient het AZC gesloten te worden;
-Vestiging dient tijdelijk te zijn. Een eerste contract met COA voor de duur van 2 jaar. Dat daarna verlengd kan worden met een nieuwe periode van 2 jaar. Met een maximumtermijn van 10 jaar;
– Goede afspraken over communicatie met de wijk, de gebruikers en de gemeente;
– Goede dagbesteding voor de bewoners;
– Het platform wil met een afvaardiging bij de onderhandelingen met COA aanwezig zijn.

Tijdens de aansluitende raadsvergadering licht de heer Jeroen Van Walstijn toe hoe het advies tot stand is gekomen. De gesprekken die het bewonersplatform heeft gevoerd met de gemeente zijn door de heer Van Walstijn als positief en constructief ervaren.

Reactie
In zijn reactie laat burgemeester Milo Schoenmaker weten dat het college serieus kennis zal nemen van het advies. Burgemeester Schoenmaker memoreert wat er is gebeurd na de oproep van B&W aan buurtbewoners om mee te praten over de vestiging van het AZC. Er is door deze groep hard gewerkt aan het advies dat er nu ligt. De burgemeester laat weten dat de informatie uit het advies zal worden meegenomen in de onderhandelingen met COA, die op korte termijn van start gaan.

Thema’s die in de gesprekken met COA aan de orde komen zijn o.a.: zorg, werk, leefbaarheid en veiligheid. Hij benadrukt dat onderhandelen wel betekent dat het geven en nemen is.

Burgemeester Schoenmaker laat weten dat het college, naar aanleiding van het nu voorliggende advies, nog graag een keer om tafel wil met het bewonersplatform.

Tot slot laat de burgemeester weten dat COA inmiddels heeft laten weten dat er meer tijd nodig is voor het verbouwen van het pand. Geschat wordt nu dat de oplevering in 2e helft 2017 zal zijn.

De heer van Walstijn laat als reactie hierop weten dat er in Gouda nog voldoende alternatieven beschikbaar zijn die waarschijnlijk ook sneller in gebruik kunnen worden genomen.