Akkoord over herinrichting kop van de Kleiweg

Met een ruime meerderheid (30 stemmen voor, vier tegen) is op 3 februari 2016 het plan aangenomen voor verbetering van de kop van de Kleiweg.

De Partij voor de Dieren was tegen, omdat in het plan een brede visie op groen ontbreekt. Corina Kerkmans verbaast zich erover dat er al voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

De heren Van Dijk (SP) en De Koning (Gemeente Belangen Gouda) zijn tegenstanders van de geplande fietssteiger. Deze past niet in de omgeving.

Advertisements

Het CDA gaat een motie indienen om te onderzoeken of een zogenaamde fietsafhaalcentrale tot de mogelijkheden behoort. Wethouder Niezen (GroenLinks) laat in haar reactie weten dat er gewerkt wordt aan een mobiliteitsplan, waarin fietsen en de stalling van fietsen onderdeel uitmaken.