Ontwerpwedstrijd voor kunst aan Regentesseplantsoen

De Werkgroep Mooier organiseert een ontwerpwedstrijd voor ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Zij nodigt kunstenaars en vormgevers in Gouda en omgeving uit om voorstellen te maken voor één of meerdere plekken aan het Regentesseplantsoen en de omgeving. Het gaat om kunst in de openbare ruimte, die het visuele karakter van het park aan het water zal versterken.

‘Mooier’ vraagt om ontwerpen van objecten op vijf plekken.

1. Ideeën voor drijvende tuinen aan de Kattensingel.
2. Een kunstobject als knipoog naar de hondenbezitter. Men wil daarmee iets doen aan de overlast die bewoners en boottoeristen ervaren van achtergelaten hondenpoep op de groenstrook langs het water. Daar kan een kunstwerk op inspelen met een boodschap naar hondenbezitters: geen opvoedende tekst, maar liever een knipoog. Zo’n object kan er komen in de groenstrook nabij de Korte Dwarsstraat en in de buurt van de Kleiwegbrug.
3. Verder is er behoefte aan een buitengewoon vormgegeven ontmoetingsplek bij de Herpstraat.
4. Het water in de buurt van de ontmoetingsplek bij de Herpstraat is een goede plek voor drijvende kunst.
5. De blinde gevel op de hoek met de Korte Dwarsstraat leent zich goed voor een muurschildering of een gedicht.
De ontwerpen kunnen tot 22 augustus worden gemaild naar Nicolette van Leeuwen nicolettevl@hotmail.com

Advertisements