Geld voor veiligheid in wijken

Om ideeën van Gouwenaars om hun wijk veiliger te maken te kunnen uitvoeren komt er geld beschikbaar. Burgemeester en wethouders willen dit jaar ruim 50.000 euro en volgend en in 2018 10.000 euro voor uittrekken. Het gaat om ideeën die buurtbewoners opperen of hebben geopperd tijdens de veiligheidsavonden in de stad. Daarbij kwam ook de wens naar voren om zelf prioriteiten op het gebied van veiligheid aan te geven. De gemeenteraad moet nog wel het voorstel goedkeuren.

Bron: AD