Onderzoek naar opening gezondheidscentrum in Bodegraven

Op dit moment wordt onderzocht of er een gezondheidscentrum in het voormalig Antonius Collegegebouw in Bodegraven
gerealiseerd kan worden.
De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling en denkt graag mee. Een enthousiaste groep zorgaanbieders is onder aanvoering van de huisartsen Daniels, Spaargaren,
Coes en Van Gils van de Bodelolaan en Benu Apotheek van plan om in Bodegraven een gezondheidscentrum op te richten ontwikkelen.

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) wil in het gezondheidscentrum poliklinische specialistische zorg bieden. Inwoners kunnen dan voor een deel van de zorg in het gezondheidscentrum terecht en hoeven niet altijd meer naar Gouda.