Nieuw bestuur Promen benoemd

Tijdens de bestuursvergadering van Promen is gisteren in goed overleg een nieuw bestuur samengesteld. Jean Paul Meuldijk (Capelle a/d IJssel), Rogier Tetteroo (Gouda), Martijn Vroom (Waddinxveen) en Jaap Blankenberg (Krimpen a/d IJssel) vormen vanaf 10 juli 2014 het dagelijks bestuur van Promen. Martijn Vroom is als voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur gekozen.

Tijdens deze vergadering is tevens bekend geworden dat de huidige operationeel directeur, David van Maanen, per 1 september a.s. een nieuwe functie gaat bekleden. Per die datum gaat hij aan de slag als directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn / Heuvelrug.