Vijf gemeenten in Zuid-Holland gaan windturbines plaatsen

Vijf gemeenten in Zuid-Holland gaan werk maken van het realiseren van windturbines op hun grondgebied. Het gaat om de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Strijen en Zwijndrecht. Initiatiefnemers van windturbines kunnen rechtstreeks bij deze gemeenten een omgevingsvergunning aanvragen. Hierdoor wordt het mogelijk om enkele tientallen windturbines bij te bouwen.

Overeenkomsten
Vandaag heeft de provincie in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht separate overeenkomsten met de vijf gemeenten getekend, waarin de afspraken zijn vastgelegd.
Afgesproken is dat de gemeenten ernaar streven om de eerste initiatiefnemers voor het einde van 2015 van een omgevingsvergunning te voorzien, of in elk geval het ontwerp van een aangepast bestemmingsplan – om dit mogelijk te maken – uiterlijk op 31 december 2015 ter inzage te leggen.