Onderwaterdammen in polder Bloemendaal

Waddinxveen – Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben gisteren drie onderwaterdammen in polder Bloemendaal (Waddinxveen) officieel in gebruik genomen. Door de aanleg is het weidevogelgebied tussen Waddinxveen en Gouda beter beschermd tegen roofdieren. Ook is het watersysteem klimaatbestendiger geworden: overtollig regenwater door hoosbuien kan sneller worden afgevoerd.

Het weidevogelgebied in polder Bloemendaal, onder beheer van Staatsbosbeheer, was tot voor kort goed bereikbaar voor zowel mens als dier. Dat was ongunstig voor broedende grutto’s en andere weidevogels. Dankzij de nieuwe dammen is er voor ongenode gasten, zoals katten, wezels en bunzings, geen oversteekmogelijkheid meer. De nieuwe dammen, vijf bij twaalf meter groot, liggen ongeveer dertig centimeter onder water, waardoor agrarische percelen bereikbaar blijven voor (grond)eigenaren en gebruikers. Grote landbouwvoertuigen kunnen via de onderwaterdammen de weilanden bereiken.

Voor Rijnland hebben de onderwaterdammen als voordeel dat er extra waterverbindingen zijn ontstaan om water naar het gemaal te laten stromen. De gekozen oplossing is innovatief voor het veenweidegebied, maar is al veel eerder toegepast in het oosten van het land. Een doorwaadbare plaats werd daar een ‘voorde’ genoemd, denk aan Coevorden en Lichtenvoorde.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Het vervangen van dammen door de onderwaterdammen heeft niet alleen tot gevolg dat de waterafvoer wordt verbeterd. Een bijkomend voordeel is dat water uit het stedelijk gebied, wat van mindere biologische kwaliteit kan zijn, voortaan via een kortere route naar het gemaal kan. De gekozen oplossing heeft dus voordelen ten aanzien van waterkwantiteit en -kwaliteit.”

Weids Bloemendaal

Staatsbosbeheer was verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de onderwaterdammen, in samenwerking met Rijnland. De aanpassingen in de polder maken deel uit van het polderplan ‘Weids Bloemendaal’. Dit plan, opgesteld door gemeente Waddinxveen in samenwerking met verschillende gebiedspartijen, is gericht op recreatie, herstel van natuur en landschap en zorg voor water en bodem.

Polder Bloemendaal is onderdeel van het Watergebiedsplan Reeuwijk. De polder van 480 hectare, bestaat voor 100 ongeveer hectare uit water en voor 270 hectare uit grasland. De rest bestaat grotendeels uit sierteelt en lintbebouwing. De komende jaren werkt Rijnland aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

26-04-2018 15:10