Marianne Lint inventariseert onderwerpen voor raadsbrede samenwerking

Gouda – Marianne Lint-Zwagemakers gaat op verzoek van de beoogde coalitiepartijen een verkenning doen met alle raadsfracties in Gouda om onderwerpen te inventariseren die zich lenen voor raadsbrede samenwerking. Lint was in het verleden griffier van de gemeenteraad in Gouda en hield zich in die tijd onder meer bezig met de invoering van het dualisme en de verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Door de beoogde coalitiepartijen – D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks – is zij gevraagd om, als onafhankelijke procesbegeleider, gesprekken te voeren met alle twaalf gemeenteraadsfracties.

De beoogde coalitie wil hiermee concreet invulling gaan geven aan het advies van informateurs Rinnooy Kan en Van den Berg om de gemeenteraad goed te betrekken en te investeren in raadsbrede samenwerking. Lint: “Raadsbrede samenwerking wordt de laatste jaren steeds belangrijker. De stad vraagt om beleid dat is gestoeld op een breed draagvlak. Ik hoop met deze verkenning een gerichte bijdrage te kunnen leveren om de komende bestuursperiode met breed commitment te kunnen werken aan de grote opgaven waar Gouda voor staat.” Ambitie is om uiterlijk eind mei de inventarisatie gereed te hebben.

Informatiesessies

Parallel zijn inmiddels in lijn met het advies van de informateurs onderhandelingsgesprekken gestart met de vijf beoogde coalitiepartijen. Woordvoerder Thierry van Vugt: “Afgelopen dagen is onder andere tijd geïnvesteerd in informatiesessies met ambtenaren rond financiën en het zoeken van verdieping op enkele grote inhoudelijke opgaven die er liggen voor komende jaren. Ook hebben we een eerste uitwisseling gedaan van onderwerpen die wat de verschillende onderhandelaars betreft aandacht zouden moeten krijgen in een coalitieakkoord. Daarbij is ook van gedachten gewisseld over de wijze waarop de raadsbrede samenwerking vorm zou kunnen krijgen en de relatie met een coalitieakkoord. We boeken dus gestaag voortgang.” De gesprekken met de coalitiepartijen worden begeleid door Chris Kalden.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

26-04-2018 15:43