Onderhoud Petteflats Waddinxveen begint met taart voor bewoners

Waddinxveen – Op maandag 25 september waren alle bewoners van de 101 woningen in de Petteflats in Waddinxveen uitgenodigd in een tent aan de voorkant van hun flat. Met koffie, thee en een gebakje of een stroopwafel werden de bewoners, die massaal aanwezig waren, verwelkomd. De bijeenkomst werd georganiseerd door Woonpartners Midden-Holland en ERA Contour ter gelegenheid van de start van de groot onderhoudswerkzaamheden aan de complexen.

In de periode voorafgaand aan de feestelijke start, voerde het bouwbedrijf al groot onderhoud uit bij een aantal zogenaamde ‘proefwoningen’. Uit de evaluatie blijkt dat alle geplande taken goed zijn uitgepakt, voor zowel de bewoners als voor het bouwbedrijf.

Communiceren
ERA Contour en Woonpartners Midden-Holland vinden de communicatie met de bewoners erg belangrijk. Veel van de bewoners van de twee complexen aan de Kerkweg West zijn al op leeftijd. Het is van groot belang dat zij weten wat er staat te gebeuren in hun woning en in hun complex. Tevens verwacht de corporatie van de aannemer dat hij rekening houdt met de bewoners bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

“Naast de communicatie met de bewoners, proberen we zo veel mogelijk ook de familie en mantelzorgers van de bewoners bij dit project te betrekken, zodat er een optimale begeleiding is. Dat ERA Contour daar een wooncoach voor inzet, was een van de argumenten om met hen samen te gaan werken. Zij zijn in staat mee te denken met onze doelen. Daar ben ik erg blij mee.” zo gaf Stefan van der Padt, manager Vastgoed Onderhoud Woonpartners aan.

Werkzaamheden
De buitenkant van de flat wordt goed aangepakt. Zo staat onder meer het aanbrengen van isolatieglas op de planning, worden ventilatieroosters geplaatst en het schilderwerk komt ook aan de beurt. Alle deuren en ramen worden voorzien van inbraak werende maatregelen. Ook in de woning staat er heel wat te gebeuren; zo wordt er gewerkt in de badkamer, het toilet, de keuken en de hal. Er wordt ventilatie aangebracht, elektra, riolering en tegels worden gecontroleerd en eventueel vervangen en waar nodig, komt er nieuw sanitair en nieuwe keukenkastjes.

Ruud Schuttel, bedrijfsleider Beheer en Onderhoud ERA Contour, bedankte de aanwezige bewoners voor hun betrokkenheid en het vertrouwen. “Het werd wel een beetje tijd dat het complex werd aangepakt. Dat doen wij dan ook graag en we proberen de overlast daarbij voor u zo veel mogelijk te beperken”. De meeste bewoners waren al goed geïnformeerd over wat er staat te gebeuren. Ruud benadrukte ook dat elke vraag en elke opmerking, niet gezien wordt als gezeur, maar juist als een manier om het proces te verbeteren. “Dus spreek de wooncoach aan of plak de door ons geleverde groene of oranje smiley op het raam, dan weten we dat het goed gaat of we komen met u praten om te bekijken waar het beter kan”.

Tijdelijke rustwoning
Omdat in de planning gerekend wordt met een aaneengesloten periode van 10 tot 12 werkdagen, kunnen de bewoners gebruik maken van een tijdelijke rustwoning. Een aantal bewoners heeft aangegeven daar graag gebruik van te maken. Normaal gesproken wordt er in de bouw vroeg op de dag gestart met werken, maar bij de Petteflats gaan de werklui pas om 07.30 uur aan de slag om de bewoners niet te vroeg te storen. Om dezelfde reden wordt er niet gesloopt tussen 12.30 en 13.30 uur. Sommige 80+ers geven er toch de voorkeur aan om twee weken ‘volledige verzorgd’ in Souburgh te gaan wonen of in te trekken bij een dochter,

“Het valt niet mee om in zo’n grote verbouwing te zitten” zegt de 78-jarige Hennie. Zij heeft de verbouwing al achter de rug tijdens de proefwerkzaamheden. “Met al het stof en de herrie denk je soms dat het niet meer goed komt. Maar als het dan klaar is en je merkt het comfort, de warmte die de dubbele beglazing geeft en de mooie doucheruimte, dan kan ik echt genieten. Ik moet zeggen dat Helen (de wooncoach) echt geweldig is. Zij denkt zo goed met je mee. Daar hebben we heel veel aan als bewoners.”

Gezelligheid
De meeste bewoners stelden de uitnodiging op prijs en kwamen dan ook met of zonder rollator naar de tent om samen te genieten van shantykoor ‘De Kreunende Sluisdeuren’, een woordje te wisselen met elkaar en met de medewerkers van ERA Contour en Woonpartners. Even dreigde de tent te klein te zijn, maar na een tijdje kon iedereen een plekje vinden! Het was een mooie start.