Samenwerking Thuiszorg Zorgpartners en Hospice Waddinxveen

Waddinxveen – Stichting hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden-Holland en Zorgpartners Midden-Holland zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Zorgpartners gaat de terminale zorg leveren aan de bewoners van het nieuwe hospice in Waddinxveen. Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners en Marianne Boone, directeur van stichting hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden-Holland/hospice Waddinxveen hebben hiervoor op 26 september 2017 de overeenkomst getekend.

In het Hospice Waddinxveen zal de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd worden door het creëren van een sfeer van gastvrijheid, rust en huiselijkheid. De wensen en behoeften van de bewoner van het hospice staan voorop. Naasten en/of mantelzorgers worden betrokken bij de ondersteuning en de zorg in het hospice. Vrijwilligers bieden ondersteuning van 07.00 uur tot 23.00 uur; zorgprofessionals zijn 24 uur per dag beschikbaar voor de zorg. Het hospice in Waddinxveen heeft een regionale functie binnen Midden-Holland. Mensen van buiten Midden-Holland kunnen kiezen voor Waddinxveen als hun familie in of in de buurt van Waddinxveen woont.

Margot van der Starre ziet dit samenwerkingsverband als een prachtige aanvulling op het dienstenpakket van Zorgpartners in de regio. Van der Starre: “Zorgpartners biedt kwalitatieve zorg in de laatste levensfase van ouderen. De wensen van de cliënt staan hierbij centraal. Juist in de terminale fase van het leven kan zorg en aandacht zoveel extra betekenen voor een bewoner en zijn of haar familie. Ik ben enthousiast dat Zorgpartners in dit hospice samen met de vele vrijwilligers die toegevoegde waarde mag leveren.”

Advertisements

Marianne Boone is bijzonder blij met de samenwerking met Zorgpartners voor de bewoners en hun naasten in hospice Waddinxveen. Boone: “De samenwerking zie ik met vol vertrouwen tegemoet. De coördinatoren en team thuiszorg Waddinxveen kennen elkaar en een goed contact is opgebouwd. Onze samenwerking zie ik als een stevig fundament voor goede ondersteuning en zorg voor mensen voor wie sterven dichtbij is”.