Nieuwe voorzitter Goudse adviesraad en cliëntenraad

Setting Schouten & Nelissen University
Gouda – Het Goudse college heeft de heer Ton de Korte benoemd als nieuwe voorzitter voor de Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) en de Goudse cliëntenraad (GCR). De voorzitter stuurt beide raden aan en fungeert als bruggenbouwer tussen beide raden om de samenwerking optimaal vorm te geven. De heer De Korte is in deze functie benoemd vanwege zijn brede ervaring en zijn leidinggevende capaciteiten. Hij kan daarbij voortbouwen op wat mevrouw Huisman-Mak de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De GASD en de GCR geven het college gevraagd en ongevraagd adviezen over het nieuwe beleid en de uitvoering van de verschillende wetten op het sociaal domein. Deze raden zijn eind 2015 ingericht en alle leden zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Na een eerste periode van kennismaking met beide raden zal de heer De Korte zich eind van dit jaar gaan richten op de tweede benoemingsperiode van de bestaande leden en het werven van nieuwe leden voor de plaatsen die vrijkomen in (een van) beide raden. Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android  10-04-2019 17:00