Spanning op Woningmarkt hoog maar stijgt minder snel

Het aanbod op de woningmarkt daalt nog altijd, met 17% echter minder hevig dan voorheen. Vraagprijzen stijgen nog steeds flink, afgelopen jaar met bijna 11%; appartementen[1] met wel 19% terwijl vraagprijzen van twee-onder-één-kap en vrijstaand met resp. 7% en 8% opliepen. Van het nieuwe woningaanbod wordt 71% binnen 90 dagen verkocht.

Het aantal transacties is gedaald met ruim 3% en dat is een stuk minder hevig dan voorheen. Transactieprijzen liepen het afgelopen jaar op naar €294.000 en dat is ruim 8% méér dan een jaar geleden maar toch iets minder dan voorheen. Appartementen stegen 10,5% in prijs; vrijstaande woningen met 5,4%. Een woning verkopen lukt in 45 dagen; vorig jaar waren dat er nog 56.

De KI[2] bedraagt nu 3,9 waar deze vorig jaar nog 4,5 bedroeg maar het is wel een stijging t.o.v. vorig kwartaal toen deze nog 3,6 was. Iets minder overdruk op de woningmarkt dus. De regionale verschillen zijn groot hetgeen ook blijkt uit de cijfers van onderstaande regio’s. 

Regio Gouda
Deze regio omvat de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, delen van Zuidplas, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen. Er staan halverwege het kwartaal 497 woningen te koop in deze regio; een daling van 21% t.o.v. vorig jaar; de daling betreft alle vijf objecttypen. Vraagprijzen stijgen maar liefst 14%. De vrijstaande panden die nu te koop staan, staan dat gemiddeld al een stuk langer dan andere woningtypen.

Het aantal transacties daalde bijna 12% naar nu 497 woningen. De tussenwoning is met afstand het meest verkochte type (188 stuks) en ook van dit woningtype daalde het aantal transacties zo’n 12%, hoekwoningen zelfs met 17%. Het aantal verkochte twee-onder-één-kap woningen bleef stabiel. Transactieprijzen lopen met 12,5% op naar nu €284.000. Alleen de transactieprijzen van vrijstaande woningen lopen met 9% iets minder snel op. De verkooptijd bedraagt in deze regio 38 dagen.

De woningmarkt in deze regio is met een KI = 3,3 iets van zijn oververhitting kwijt t.o.v. vorig kwartaal (was 2,9) en dat komt doordat het aantal transacties relatief meer is afgenomen dan de hoeveelheid aanbod. De schaarste is in de gemeente Gouda overigens wel een stuk sterker dan in het buitengebied om deze gemeente heen. Vrijstaande woningen kennen overigens geen krappe woningmarkt.

Conclusie
De druk op de woningmarkt is nog altijd groot maar lijkt voor de meeste regio’s iets voorbij zijn dieptepunt. Ten opzichte van vorig jaar is er weliswaar nog sprake van verdere verkrapping omdat het aanbod sneller afneemt dan het aantal transacties. Echter, het afgelopen half jaar is dat andersom: het aanbod neemt minder snel af dan het aantal transacties waardoor de schaarste op de woningmarkt licht afneemt en de woningzoeker iets meer keus heeft.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

10-04-2019 15:00