Milieustraatje geopend op Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Afval scheiden is een kleine moeite én tegelijkertijd een grote ‘must’ voor het milieu. Daar draagt Kinderboerderij De Goudse Hofsteden graag een steentje aan bij. Op 1 juli openden wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda en algemeen directeur Leendert van Bloois van Cyclus een heus milieustraatje op de Goudse kinderboerderij.

Het milieustraatje op de kinderboerderij bestaat uit minicontainers voor restafval, GFT-afval, plastic verpakkingsafval, papier en karton, elektrische apparaten en frituurvet en keukenolie. Op elke container staat wat er wel en niet in thuishoort en hoe het afval verwerkt en hergebruikt wordt. Ook geeft Maarten Milieu op elke container tips hoe je het afval nóg beter kunt scheiden. Voorzitter Hans Hoeve: “De kinderboerderij trekt veel bezoekers. Al die bezoekers komen nu heel concreet in aanraking met de duurzaamheidsgedachte achter afval scheiden. Dat is een goeie zaak. Bovendien leveren de elektrische apparaten en het frituurvet de kinderboerderij extra inkomsten op. Dat is zeker in deze tijd heel welkom.”

Jubileumcadeau
Het idee voor het milieustraatje ontstond bij de Omgevingsdienst Midden-Holland in het kader van het 40 jarig bestaan van de kinderboerderij en het 30 jarig bestaan van CNME de Zwanenbloem. Gemeente Gouda subsidieerde de minicontainers. Wethouder Niezen: “Dit mooie jubileuminitiatief sluit goed aan bij de plannen van de gemeente om met inwoners te onderzoeken hoe we het afval nóg beter kunnen scheiden. Prachtig om te zien dat kinderen hier op speelse wijze aan de slag kunnen met afvalscheiding én hun ouders er actief bij betrekken.” Sponsor Cyclus heeft de verdere productie van het milieustraatje voor haar rekening genomen. Algemeen directeur Van Bloois: “Cyclus ondersteunt dit initiatief van harte. Van afval naar grondstof is onze missie en dit educatieve milieustraatje sluit volledig aan bij onze regionale voorlichtingscampagne ‘I love afval scheiden’. Wij hopen dat het storm loopt op dit milieustraatje. Zo krijgt het afval niet alleen een tweede leven als grondstof, maar neemt ook het bewustzijn over het belang van afval scheiden toe.”