Geen raadsmeerderheid voor gezamenlijke huisvesting PWA-kazerne

De plannen voor de gezamenlijke huisvesting ‘Samen onder 1 dak’ van De Ark (school voor speciaal onderwijs), El Wahda (islamitisch centrum) en Gemiva (kinderdagcentrum) in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne, kunnen op onvoldoende steun van de Goudse raad rekenen zo bleek tijdens de raadsvergadering op 8 juli 2015.

In december sloten de drie initiatiefnemers een intentieovereenkomst om de gezamenlijke huisvesting te onderzoeken als oplossing voor de lange zoektocht van elk van hen naar goede en geschikte huisvesting. De afgelopen maanden zijn de plannen verder uitgewerkt waarbij overeenstemming is bereikt over de verdeling van de ruimten, nieuwbouw op het complex alsmede over de financiering. Uit verkennend onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling mogelijk is binnen het bestaande bestemmingsplan (functie ‘maatschappelijk’) en ook qua parkeren en verkeer is het plan inpasbaar.

Om tegemoet te komen aan de weerstand en zorgen van omwonenden, heeft het islamitisch centrum onder andere aangeboden om de moskee te verkleinen tot 900 bezoekers, medegebruik van het parkeerterrein en ruimten in het complex voor buurtbewoners mogelijk te maken en af te willen zien van gebedsoproepen. Ondanks deze en andere aanpassingen is nu gebleken dat de plannen op onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad kunnen rekenen.

De gemeente zal nu aan het Rijksvastgoedbedrijf laten weten af te zien van aankoop van de kazerne. Door afwijzing van het gemeenschappelijke plan is iedere initiatiefnemer nu primair zelf aan zet, waarbij geldt dat de gemeente voor De Ark een wettelijke verplichting voor adequate huisvesting heeft.