Ma.23-05: Lezing door Maarten Groenendijk over: Begraven, opgegraven en herbegraven

Begraven, opgegraven en herbegraven, archeologisch onderzoek in het koor van de Sint-Janskerk te Gouda
Maandag 23 mei

In 2014 vond in het koor van de Sint-Janskerk een archeologisch onderzoek plaats, voorafgaand aan het funderingsherstel van dit deel van de kerk. Een bijzondere opgraving, omdat dit het enige stuk van de Sint-Janskerk was waar nog graven aanwezig konden zijn. En niet zomaar graven, nee, juist de graven van de allerrijkste, meest prominente Gouwenaars werden verwacht.
Tijdens het onderzoek zijn inderdaad de grafkelders op het koor teruggevonden, evenals een aanzienlijk aantal intacte begravingen rondom het koor, waaronder enkele zeer bijzondere. Inmiddels zijn het onderzoek en de uitwerking volledig afgerond en is het menselijk botmateriaal weer herbegraven in de kerk. Hoogste tijd om iets meer te vertellen over de resultaten.
Maarten Groenendijk zal u bijpraten over alle archeologische aspecten van het onderzoek. De aanleiding, de verwachtingen, de voorbereidingen, de graafwerkzaamheden zelf, de uitwerking achteraf en het herbegraven van het botmateriaal, alles komt aan de orde. ‘De knekelput op het koor’, ‘Het graf van de burgemeester’, ‘Het mysterie van de straatjongen’ en nog vele andere bijzondere vondsten en resultaten: na deze avond weet u er alles van!
Maarten Groenendijk is sinds 2002 stadsarcheoloog van Gouda en was als zodanig nauw betrokken bij de opgravingen in de Sint-Janskerk.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

Advertisements