Kinderboerderij De Goudse Hofsteden: ‘Bedankt gulle gevers!’

kinderboerderij

Gouda – Afgelopen week is de collecte gehouden voor kinderboerderij De Goudse Hofsteden. Dit jaar is het geld onder meer bestemd voor de aanschaf van materiaal voor de horeca, het onderhouden van stallen en verblijven voor de dieren, de aanschaf van een aantal nieuwe dieren en zal verder worden gebruikt voor de exploitatie van de kinderboerderij.

“Dankzij de collectanten en alle gulle gevers is er een bedrag van 6.683,10 euro opgehaald! Een geweldig bedrag en ook hard nodig om deze mooie kinderboerderij te behouden voor iedereen. Namens de kinderboerderij Bedankt!” Heeft u de collectant gemist en wilt u toch een bijdrage geven dan kunt u uw bijdrage overmaken op: Rekeningnummer: NL27 INGB 0004 3094 38 t.n.v. Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda.