Kerken en moskeeën weer om tafel

Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de drie moskeeën in Gouda gaan morgen samen om de tafel om activiteiten te bedenken die leiden tot meer wederzijds begrip tussen bewoners van Gouda. Dat zegt initiatiefnemer Rachid Karkache, gemeenteraadslid voor Gouda Positief.

In het verleden bestond een dergelijk overleg al, maar dat is in de loop van de jaren uiteen gevallen. Rachid Karkache wil dit weer oppakken, in een poging om Gouwenaars te helpen niet meer langs elkaar heen te leven en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. “In het belang van de stad en van onze kinderen.” Hij denkt aan het organiseren van avonden over thema’s als tolerantie en normen en waarden. Of het stimuleren dat mensen bij elkaar op bezoek gaan. Morgen komen de vertegenwoordigers van de kerken en moskeeën voor het eerst weer bij elkaar. Daarna wordt bekend welke acties er worden ondernomen, aldus Rachid Karkache.