Rijksbijdrage voor uitkeringen

Het rijk heeft Gouda 507.000 euro uitgekeerd als bijdrage voor het betalen van de bijstandsuitkeringen in 2014. Gouda had hierom gevraagd omdat het 2,5 miljoen euro tekort kwam. De toetsingscommissie heeft geoordeeld dat voor Gouda dat jaar sprake was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid kromp in Gouda meer dan gemiddeld en het aantal vacatures in de regio bleef achter bij het landelijke beeld. Gouda doet dit jaar extra inspanningen om het aantal uitkeringen naar beneden te krijgen.

Bron: AD