Ma.08-02: Lezing Die Goude door Henkjan Sprokholt ‘Cultuurhistorie van de Oostpolder in Schieland’

Aan de westkant van Gouda ligt de Oostpolder van Schieland tussen Westergouwe en het centrum van Gouda, ingeklemd tussen het Gouwekanaal en de ringvaart van de Zuidplaspolder. Het is buitengebied van de gemeente Gouda. Niet zomaar een stukje polderland, maar een groen gebied met een rijke historie en een toekomst die nog verder ingevuld gaat worden. Voetbalvereniging DONK is er gevestigd.

De toekomst is onderwerp van een studieopdracht van studenten van de opleiding Landscape & Environment van de Hogeschool Inholland. Zie hiervoor het artikel ‘Studieproject Oostpolder in Schieland’ elders in deze Nieuwsbrief. Het cultuurhistorisch verleden, waar de studenten natuurlijk ook rekening mee houden, is het thema van onze lezing door Henkjan Sprokholt.

Hoewel de geschiedenis van de Oostpolder in Schieland zo’n duizend jaar teruggaat, is de naam van de polder helemaal niet zo oud. Dat komt omdat de polder is samengesteld uit delen van een aantal oudere ontginningsblokken en polders, namelijk Broek, Land van Thuil, ’t Weegje, Broekhuizen, Zuid-Waddinxveen en Moordrecht. Sommige van deze ontginningsblokken waren heerlijkheden. Ze waren gelegen in het voormalige Ambacht van Moordrecht dat in 1863 werd opgeheven. Samen met andere ambachten ging het Ambacht van Moordrecht deel uitmaken van het Hoogheemraadschap Schieland. Voor dit hoogheemraadschap was de polder, nadat de grote Zuidplas was drooggelegd, slechts een restgebied in het uiterste oosten. De Oostpolder kent een zeer bewogen geschiedenis. Hier lag het galgenveld van de stad, hier lag het bos van de Heren Van der Goude waar werd gejaagd door de adel. Hier is ook een van de oudste boerderijen van het Hollandse veengebied opgegraven, wat ons veel leert over de eerste bewoners.
Henkjan Sprokholt studeerde museologie, klassieke talen, archeologie en vergelijkende taalwetenschap. Hij was werkzaam als archeoloog bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort (nu RCE) en in dezelfde periode voorzitter van Golda. Hij werkte mee aan diverse opgravingen. Sinds 1995 heeft Sprokholt een eigen bedrijf op cultuurhistorisch gebied. Hij heeft o.a. ANWB-borden, stadswandelingen en de maquette Gouda 1562 in Museum Gouda ontworpen. Naast andere publicaties en artikelen over Gouda verzorgde hij van 1996 tot en met 2006, samen met Henny van Dolder, de Open Monumentenboekjes. Hij is docent Goudologie. Sinds 1999 doceert hij klassieke talen aan het Coornhert gymnasium. Henkjan Sprokholt heeft naam gemaakt als boeiend spreker, die altijd veel plaatjes laat zien.
Plaats: Sociëteit Concordia, Westhaven 27 Gouda
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis