IJsseldijk nog dit jaar aangepakt

De verbetering van de IJsseldijk in Gouda begint eind dit jaar. Dat verwacht het Hoogheemraadschap van Rijnland. De IJsseldijk voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Weidebloemkwartier en Goejanverwelledijk.

Vorig jaar zijn de ontwerpen gepresenteerd aan de bewoners. Maandag 29 februari is er een inloopavond (van 19.00 tot 21.00 uur) in Music Art Centre Gouda Studio’s aan de Oosthaven 12. Dan kunnen de bewoners het ontwerp projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda inzien. Dit plan ligt samen met een MER (Milieu Effect Rapportage) en de omgevingsvergunning, nog tot en met 23 maart ter inzage. Tijdens de inloopavond kunnen de bewoners de stukken inzien en ook hun vragen stellen. De verwachting is dat de dijkverbetering niet voor 2018 rond is.

Aandachtspunten bij verbeterplannen IJsseldijk
Bij de verbeteringsplannen wordt rekening gehouden met wensen van Gouwenaars. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe wandelroute bij het Weidebloemkwartier, de oorspronkelijke ronde vorm van de vijver wordt hersteld en het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk wordt opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats.