Financiële meevaller huishoudens Zuidplas

De inwoners van gemeente Zuidplas krijgen in 2016 een financiële meevaller. De gemiddelde belastingaanslag voor de inwoners in Zuidplas wordt dit jaar namelijk lager. Het gaat om een verlaging van de OZB-opbrengst van 2 procent en een eenmalige korting op het OZB-tarief.

Met deze eenmalige korting geeft het college gehoor aan het besluit van de raad om het verschil tussen de raming en de realisatie voor de OZB over oude belastingjaren terug te geven aan de belastingbetalers. Dit gebeurt door een zichtbare eenmalige korting op de aanslag OZB voor belastingjaar 2016 te vermelden.

Tevens gaan de inwoners 6,50 euro minder afvalstoffenheffing betalen en 8 euro minder rioolheffing. Wethouder Jan Hordijk van Zuidplas: “Ik ben als wethouder financiën verheugd dat we onze inwoners in 2016 een financiële lastenverlaging kunnen bieden.”

Advertisements

De inwoners van Zuidplas kunnen de nieuwe belastingaanslagen eind februari 2016 in de bus verwachten.