Aantal loze brandmeldingen in Groene Hart Ziekenhuis sterk gedaald

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) kreeg dinsdag 16 februari de STOOM award 2015 uitgereikt. Deze ontving het ziekenhuis uit handen van Brandweer Hollands Midden vanwege een sterke afname van het aantal loze brandmeldingen in 2015.

STOOM staat voor het Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft deelgenomen aan het project dat in 2014 door Brandweer Hollands Midden is gestart met als doel het terugdringen van het aantal automatische brandmeldingen. Door verschillende maatregelen is het aantal automatische meldingen van zeventien meldingen in 2014 met 58 procent gedaald tot zeven meldingen in 2015. Hierbij speelde de bewustwording van de consequenties van de loze meldingen een grote rol.

Oplossingen om loze brandmeldingen te verminderen
Automatische brandmeldingen kunnen veroorzaakt worden door technische aspecten, menselijk handelen of een combinatie hiervan. Omdat er relatief veel automatische meldingen gemaakt werden vanaf het GHZ is er in samenwerking met de brandweer en het ziekenhuis gekeken naar eventuele oplossingen om het aantal loze meldingen te verminderen.

Advertisements

Het Groene Hart Ziekenhuis is al jarenlang actief om het aantal ongewenste en onechte meldingen terug te dringen. De award is dan ook een beloning voor dit werk. Gelukkig is er nog nooit een echte brand geweest.