Huis van de Stad krijgt zonnepanelen

De gemeente Gouda heeft van het Rijk 50.000 euro subsidie ontvangen om het dak van het Huis van de Stad te voorzien van zonnepanelen.

Het college adviseert de gemeenteraad om bij de eerstvolgende begrotingswijziging een krediet ter beschikking te stellen van 55.000 euro. Samen met de toegezegde subsidie kan dan worden overgegaan tot het plaatsen van ongeveer 166 zonnepanelen op het dak van het Huis van de Stad.

In het actieprogramma Energie 2012-2014 is als doelstelling opgenomen dat de stad in 2014 CO2 neutraal moet zijn. Het plaatsen van deze zonnepanelen is een eerste stap in de goede richting.

Advertisements

In het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit! 2014-2018’ is opgenomen dat waar mogelijk daken van gemeentelijke panden ter beschikking worden gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt nog onderzocht of er ook zonnepanelen geplaatst kunnen worden op het dak van de Garenspinnerij en eventueel ook op scholen.